pl. Muzealny 13/1
50-035 Wrocław
tel. 600 459 783
kancelaria@radcamroczek.pl

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

Usługa może być świadczona drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Dotyczy to porady, sporządzenia opinii prawnej, projektu umowy, regulaminu, innego dokumentu. Porada może zostać udzielona drogą elektroniczną, jeżeli charakter sprawy na to pozwala.

W tym celu niezbędne jest opisanie sprawy w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie Kancelarii lub w korespondencji mailowej, przesłanej na adres kancelaria@radcamroczek.pl.

Kancelaria może poprosić o przesłanie dodatkowych informacji i skanów dokumentów, związanych ze sprawą.

Usługa będzie świadczona po dokonaniu wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii.
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną