Radca prawny Agnieszka Mroczek

Wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, przynależy tym samym do Krajowej Izby Radców Prawnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie nabyte w uznanych kancelariach radców prawnych, obsługujących m.in. przedsiębiorców z branży energetycznej, gazowniczej, budowlanej i produkcyjnej. W swojej praktyce zajmuje się zarówno sprawami rodzinnymi, jak i sporami z bankami i ubezpieczycielami, sprawami podatkowymi, wdrożeniem ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Wieloletnie doświadczenie uzyskane w pracy na rzecz brokera ubezpieczeniowego pozwala na specjalizację Kancelarii w zakresie ubezpieczeń, zwłaszcza w dochodzeniu odszkodowań, jak również w opiniowaniu umów i warunków ubezpieczenia po kątem kompletności i zupełności ochrony ubezpieczeniowej jak i w zakresie procedur postępowania z ryzykiem. Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie uzyskiwania odszkodowań za błędy medyczne i inne naruszenia praw pacjenta.

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na podyplomowych studiach “Zarządzanie w podmiotach leczniczych”.
Dysponuje zdanym egzaminem brokerskim przed Komisją Nadzoru Finansowego. Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.